REVISIONS

Recomanem una revisió cada 6 mesos. Totalment gratuïta. En aquesta sessió ens assegurarem de la salut dental del pacient.